Volem energia verda i responsable!

Tothom coincideix en la necessitat d’avançar cap a un subministrament energètic renovable, però cal que també sigui RESPONSABLE. Responsable amb el territori i amb la gent que hi viu.  

Cal donar veu a la ciutadania de cada territori perquè reflexioni i decideixi com vol que sigui el seu futur. I quin paper hi ha de jugar, o no, la producció d’energies renovables. Sota quins paràmetres de respecte a les necessitats socials han de proposar-se els projectes. Apostant per les propostes més innovadores i mes respectuoses amb els actius de cada territori. El conjunt dels ciutadans han de ser els protagonistes del seu futur, han de poder-lo construir basat en el respecte a les arrels i amb valors de progrés compartit que inspirin un futur sostenible i pròsper.

Cal evitar que la Transició Energètica tingui impactes negatius en el territori rural, destruint o reduint les seves possibilitats de desenvolupament futur.

Mesures per a garantir que les nous projectes d’energies renovables son sostenibles i responsables:

 • Donant veu a la gent del territori perquè decideixin com volen que sigui el seu futur i que les seves decisions siguin respectades per l’administració
 • Contribuint a impulsar projectes de producció d’energies renovables participatius, on hi tingui un paper rellevant la gent de l’entorn on s’implanten
 • Prioritzant els projectes de dimensions reduïdes, distribuïts evitant grans concentracions d’estructures productores i properes als llocs de consum per a ser més eficients
 • Potenciant l’estalvi energètic tant en l’àmbit de les famílies com de les empreses, un aspecte on queda molt camí per avançar
 • Impulsant l’autoproducció i l’autoconsum energètic a les llars i a les empreses (centrals d’autoproducció energètica per a subministrar als polígons industrials)
 • Prioritzant els projectes que aprofiten el sol industrial o de serveis per a instal·lar els equips de producció (aerogeneradors i plaques fotovoltaiques) d’energies renovables que són compatibles amb aquests usos

Propostes per a una Transició Energètica Sostenible i Responsable:

 • Cal potenciar l’autoproducció i l’autoconsum energètic a les llars i en les empreses, avançant cap a una economia circular.
 • Cal recolzar la creació de comunitats energètiques, capaces de generar de forma sostenible tota l’energia per autoabastir-se (des de petits pobles fins a ciutats mitjanes) 
 • Cal desenvolupar projectes d’energia distribuïda i participativa, que comptin amb l’aprovació de la gent del territori, que no els hi siguin imposats en contra de la seva voluntat.
 • Cal defensar la producció agrària com un sector estratègic vital per a Catalunya, que actualment sols té capacitat per a produir el 8% dels aliments que consumeix.
 • Cal impulsar la recerca i la innovació en nous sistemes de producció d’energies renovables que no siguin lesives pel territori
 • Cal trobar fórmules innovadores per a produir grans quantitats d’energies renovables però sense provocar efectes negatius en el territori, respectant el dret de la població rural a tenir qualitat de vida i opcions de futur
 • Cal evitar que la producció d’energies renovables, un sector estratègic per al funcionament del país, continuï en mans d’oligopolis energètics

Un model de transició energètica que no tingui en compte les necessitats i les prioritats del territori no és un model sostenible sinó un espoli.