Aquí teniu els enllaços a les resolucións de la Generalitat sobre els parcs eòlics a la serra de Grevalosa ( font web Ajuntament d’Aguilar de Segarra ):

Resolucio Generalitat parc eòlic Clarena:


https://www.aguilardesegarra.cat/actualitat/noticies/acord-sobre-la-viabilitat-pe-clarena-i-colomer.html#prettyPhoto[pdf]/0/

Resolucio Generalitat parc eòlic Colomer:


https://www.aguilardesegarra.cat/actualitat/noticies/acord-sobre-la-viabilitat-pe-clarena-i-colomer.html#prettyPhoto[pdf]/1/

Aquests enllaços us permetran conèixer l’estat de totes els projects que han arribat a la Ponència d’Energies Renovables:

Web gencat Ponència d’Energies Renovables:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/energia_eolica/ponencia-energies-renovables/

Llista projectes:

https://gencat-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/aferres_llacer_gencat_cat/EYTZAhCT8ghKpxDVh5BGp0MBV3GYV0V8BD1NiyYi8YwgHg?rtime=jLwtmtLX2Eg

Mapa:

https://agportal.dtes.gencat.cat/portal/apps/webappviewer/index.html?id=477dd8f0e9b7456da8384c09c7826472


Salvem Grevalosa

'Salvem Grevalosa' som una associació veïnal d'Aguilar de Segarra (Bages) nascuda per defensar l'ecologisme, el patrimoni històric, el benestar de les persones i la justícia social. Per aquest motiu, ens oposem frontalment als projectes de centrals eòliques i línies d'alta tensió que es volen fer a la vall de la Grevalosa, una vall d'especial interès paisatgístic i patrimonial. Denunciem el model de transició energètica que se'ns vol imposar al territori. Estem d'acord amb les energies renovables, però exigim que també siguin sostenibles i no responguin a un model que considerem d'un capitalisme d'amics i portes giratòries, on les grans multinacionals i grans fortunes, principals responsables del canvi climàtic i de les desigualtats socials, se'ns imposen ara com la solució. Apostem per un model energètic equilibrat, racional, consensuat i democratitzador. Per aquest motiu, volem impulsar i reivindiquem: Una planificació coherent per part de les administracions per fer una transició energètica ordenada i en la que no es perdi la biodiversitat del territori. Una reducció i una millor eficiència del consum. Fomentar l'autoconsum i la sobirania energètica. La implantació d'energies renovables en zones antropitzades pròximes a les centrals de consum per evitar l'extrema electrificació del país, i les pèrdues d'energia pel transport. Que l'energia que hagi d'aportar el territori parteixi d'iniciatives d'aquest. Salvem Grevalosa farà costat a tots el moviments ecologistes que defensen el territori i la seva gent, i que se senten agredits sota l'excusa de transició energètica. Plataforma Cívica Salvem Grevalosa Tel. 646 183 391 Mail: salvemgrevalosa@gmail.com