Volem estimular la reflexió col·lectiva envers un dels grans reptes de país: la transició energètica!

Una gran majoria dels ciutadans de Catalunya som conscients que cal dur a terme una transició energètica que ens permeti eliminar el consum de les energies fòssils, altament contaminants, i que faci possible el tancament de les centrals nuclears, altament perilloses.
El nostre territori ha d’evolucionar cap a la producció d’energies renovables, en quantitat
suficient per abastir totes les necessitats de la ciutadania del país. Però ha de fer-ho amb seny, respectant les necessitats dels territoris on s’implanten els projectes i dels que necessiten el subministrament energètic.
En 2020 unes poques comarques del centre i sud de Catalunya (Bages, Anoia, Segarra, Conca de Barberà, Terra Alta, Ribera d’Ebre) estan rebent un allau de projectes de parcs eòlics i de centrals fotovoltaiques que volen tramitar-se de forma ràpida i sense aturador. És un model energètic centralitzat, en mans d’oligopolis que volen continuar conservant a les seves mans el control de l’energia que subministren i que tenen, com a única finalitat, obtenir el major benefici econòmic possible.
Cal optar per aquells projectes que siguin responsables amb el territori, que no el destrueixin, que no redueixin les seves oportunitats de desenvolupament futur on el turisme hi pot tenir un paper fonamental. I que no provoquin transformacions radicals en el seu paisatge que
anul·lin el seu valor simbòlic i el seu valor en la construcció de la identitat col·lectiva dels que hi vivim i dels que el gaudeixen.