En aquest apartat volem recollir les opinions de la gent que viu i defensa el territori i generar uns valors consensuats, en els que tots ens hi puguem veure reconeguts.
Valors fonamentals per a un model energètic sostenible i responsable:

  • Que la generació d’energia, vital per al funcionament de la nostra societat, estigui ben regulada i planificada per l’administració, al servei del be comú i del conjunt de la ciutadania
  • Que les àrees rurals avancin cap a la producció energètica a partir de fonts renovables però evitant, com en tantes ocasions en el passat, que aquests nous projectes suposin un espoli i no una oportunitat
  • Que s’introdueixin vectors de responsabilitat empresarial en la generació d’energies renovable, evitant els projectes que estiguin en mans d’oligopolis que únicament tenen com a finalitat l’obtenció del major benefici econòmic possible
  • Que es potenciïn els projectes de comunitats energètiques sostenibles, de generació d’energia de proximitat i de petita escala, altament eficaces.
  • Volem un territori rural viu, on els seus habitants hi puguin viure amb perspectives de futur i amb els serves bàsics que garanteixen una qualitat de vida digne
  • Volem conservar els espais rurals i patrimonials de Catalunya preservant també el seu paisatge, evitant que sigui destruït per implantar-hi megaestructures industrials energètiques que sols beneficien a uns pocs accionistes majoritaris.
  • Volem impulsar projectes de generació d’energia renovable que siguin sostenibles i responsables amb el territori on s’implanten, respectant les decisions dels seus habitants.